Ремонт на покрив

Покрива е елемнта от които зависи състоянието на цялата сграда. Ако той е в лошо състояние, то проникващата през него влага, преминава в стените и води негативни последици върху сградата.Ремонта на поркив е нещо което не трябва да бъде отлагано тъй като това води до поражения.

Ние можем да Ви помогнем в изграждането на нов покрив или негов ремонт. Покрива може да бъде топлоизолиран и задължително хидроизолиран.